Στο Διαδίκτυο

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τις επιστήμες, παιχνίδια, μικρά αυτοσχέδια πειράματα και άλλες πληροφορίες που να σας ενδιαφέρουν, παιδιά, μπορείτε να επισκεφθείτε και τις παρακάτω διευθύνσεις. Κάποιες από αυτές είναι γραμμένες στα Αγγλικά, οπότε μπορείτε συγχρόνως να κάνετε και εξάσκηση στη γλώσσα αυτή: