Ατομική Απορρόφηση

To Κέντρο Περιβάλλοντος διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας Ατομική Απορρόφηση (ZEEnit 700) με φλόγα, φούρνο γραφίτη και συσκευή υδριδίων με τη δυνατότητα ανάλυσης 20 διαφορετικών μετάλλων Κ, Na, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Al, Ag, Mg, Pd, Sb, As, Ba, Cd, Se, Hg σε επιφανειακά και πόσιμα νερά.Ατομική Απορρόφηση